Zenguns Uppförandekod

För att förverkliga vår vision om att växa och fortsätta utvecklas som en betydande aktör på Stockholmsmarknaden är långsiktigt hållbara affärsrelationer en förutsättning. Vi vill vara en drivande kraft inom utvecklingen av vår bransch och vara ett företag som tar kloka, ansvarsfulla beslut för både bolaget, våra anställda och våra kunder.

De medarbetare som på företaget har en ledande befattning är ansvariga för att uppförandekoden förmedlas till samtliga medarbetare samt för att följa upp efterlevnad. Dessa personer har dessutom ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Varje medarbetare ansvarar för att agera i enlighet med denna uppförandekod samt för att uppmuntra samarbetspartners att göra detsamma.

Uppförandekoden grundar sig i FN-initiativet Global Compacts tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.