Zenguns Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 är publicerad

Zenguns Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida, där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.zengun.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 383 16 07

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021, kl 08:00.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Koncernen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2020 till ca 2,5 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm