Zengunkoncernens årsredovisning för 2019 offentliggjord

Årsredovisning 2019 för Zengun Group AB har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida, där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.zengun.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 07.30 CEST.

 

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm