Zengun utvecklar i city tillsammans med Fabege

Zengun har slutit avtal med Fabege avseende ombyggnation av Bocken 39. Projektet, som ligger mitt i city på Kungsgatan 7–15, omfattar ca 7 400 kvm och ska bli nytt kontor åt hyresgästen CONVENDUM.

Samarbetet har pågått sedan december 2020 med en projekteringsfas som nu övergår i en produktionsfas under sommaren 2021. Projektet syftar till att utforma lokaler och systemlösningar som möter ett mer flexibelt behov hos den nya hyresgästen. Ombyggnationen omfattar en del fastighetsrelaterade åtgärder, hyresgästanpassning av nya kontorslokaler, café i entréplan samt en nyutvecklad innergård. 

– Vi är väldigt glada för att Fabege ger oss förtroende att, i samverkan, vara en del i utvecklingen av en så pass central och anrik fastighet. Fabege är en samarbetspartner vi verkligen uppskattar att driva projekt tillsammans med då vi delar värderingar och inställningen att sätta projektet i fokus, säger Julia Kågström, arbetschef, Zengun.

Fastigheten består av fyra huskroppar fördelade på sju plan och med fyra trapphus. Projektet omfattar ombyggnation av cirka 7 400 kvm och i fastigheten finns redan ett antal befintliga hyresgäster som alla kommer sitta kvar under projektets genomförande. Fastigheten är idag och kommer fortsatt att vara miljöcertifierad enligt BREAM in Use, nivå Very Good. Inflyttning är beräknad till sommaren 2022.

– Att skapa CONVENDUMS hittills största etablering i en fasighet som präglas av nordisk klassicism på en av Stockholms mest prominenta gator gör att valet av leverantör och samsyn kring vikten av lyhördhet mot vår kund är A och O. Vi har valt Zengun i detta projekt för att vi vet att de delar våra värderingar, projektmål och kommer att leverera en förstklassig produkt, säger Stefan Windefalk, chef ombyggnad, Fabege.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73
Julia Kågström, arbetschef +46 (0) 70 510 99 29