Zengun tillsätter Head of People

Zengun tillsätter Helena Swahn Lepre som Head of People.

Vi är nu inne i en fas där bolaget behöver stärka upp för att leva upp till våra högt ställda mål men också för att säkra vår fortsatta tillväxt.

Helena kommer närmast från Preem där hon haft rollen som Head of HR Business Partners, Leadership & Culture. Med hennes erfarenhet, kompetens och vilja att bygga vidare på Zenguns strategiska mål, kommer hon lyfta bolaget och vara med i den fortsatta expansionen för att bygga region Stockholm. Helena tillträder under november och kommer att ingå i bolagsledningen.

– Möjligheten att få vara med och bidra till Zenguns fortsatta tillväxtresa känns väldigt spännande. Zengun har en stark och attraktiv företagskultur som jag ser fram emot att få vara en del av, säger Helena Swahn Lepre.

– Att Zenguns varumärke attraherar en profil som Helena är otroligt roligt men också ett bevis på att vi är på rätt spår. Vi ser väldigt mycket fram emot att Helena kommer in i bolaget och fortsätter utveckla bolaget med oss, säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef för Zengun.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Helena Swahn Lepre, Head of People, +46 (0) 70 441 50 37

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm