Zengun stärker bolagsledningen

Kajsa Flack tillträder som ny arbetschef

Rekryteringen av Kajsa Flack är ett led i att stärka Zenguns fortsatta tillväxt när det kommer till hållbart, kommersiellt byggande. Hennes breda kunskap inom hållbarhet och erfarenhet av antikvariska fastigheter kommer ytterligare förstärka Zenguns position som ledande byggentreprenör inom segmentet kommersiella fastigheter i Stockholm. Kajsa Flack tillträder under augusti och går in i bolagsledningen.

”Jag har följt Zengun sedan starten och ser fram emot att delta i deras fortsatta resa som en av Stockholms ledande byggentreprenörer”, säger Kajsa Flack.

”Vi är mycket glada över att Kajsa har valt att ansluta till Zengun. Jag är helt övertygad om att Kajsas erfarenhet och kunskap kommer komplettera teamet och Zenguns fortsatta byggande”, säger Mick Salonen Högberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Koncernen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2020 till ca 2,5 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm