Zengun skriver avtal om totalentreprenad i samverkan

Avtalet innefattar en om- och tillbyggnation såväl som exteriöra arbeten

Projektet kommer genomföras som en totalentreprenad i samverkan med Zengun som huvudentreprenör. Den sekretess som gäller för projektet begränsar informationen i detta pressmeddelande. 

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende i detta projekt. Av sekretesskäl kan vi inte yppa något om projektets omfattning. Projektet ligger helt i linje med Zenguns starka tradition av samverkansentreprenader, säger Mick Salonen Högberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 383 16 07

 

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Koncernen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2020 till ca 2,5 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm