Zengun skriver avtal med Klövern om totalentreprenad i samverkan

Avtalet innefattar en ombyggnad av fastigheten kv. Orgelpipan 4 i Stockholm City för kontors- och restaurangverksamhet. Ombyggnaden avser såväl exteriöra delar som interiört. Vidare omfattar ombyggnaden stora delar av de tekniska funktioner som idag finns i byggnaden.

Fastighetens centrala placering i Stockholm city med en begränsad tillgänglighet och den direkta närheten av kollektivtrafik gör att arbetet kräver noggranna förberedelser. Zengun har i en första fas i samverkan med Klövern planerat och projekterat fram handlingar. Ombyggnaden berör ca 8300 m2 och beräknas vara färdigställd under inledningen av 2023. Genom Zenguns unika arbetssätt och kompetenta team kan vi optimera kostnadseffektiva lösningar och skapa bästa kvalitet och funktionalitet.

”Vi är mycket glada och stolta över att ha fått Klöverns förtroende. Vårt laddade kompetenta team med stor erfarenhet av komplexa kommersiella innerstadsprojekt är redo att fortsätta utveckla och modernisera kv. Orgelpipan 4 tillsammans med Klövern.”, säger Per Wall, arbetschef på Zengun.

”Vi ser fram emot att med varsam hand renovera byggnaden till sin forna glans i samarbete med Zengun”, säger Roger Olsson, regionchef, Region Syd/Öst Projektutveckling på Klövern.

”Här kommer att erbjudas flexibla och moderna kontor i kombination med en inbjudande gatumiljö”, fortsätter Carl Carstenius, projektledare Projektutveckling på Klövern.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wall, arbetschef Zengun, 073-355 06 03
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef Zengun, 070-569 66 73
 

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 160 och intäkterna är ca 2,5 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm