Zengun skriver avtal med Bilia om totalentreprenad i samverkan

Zengun re:do har slutit avtal med Bilia avseende en ombyggnad av Bilias anläggning i Nacka. Avtalet innefattar planering, projektering och produktion.

Bilia har för avsikt att modernisera hela anläggningen om 10 000 kvm till en toppmodern anläggning för tre bilmärken, begagnade bilar och serviceverkstad. En del av den befintliga fastigheten kommer att rivas och en ny hall skall byggas till på den befintliga grundplattan. Vidare kommer byggnadens fasad att få en ny utformning som kommer lyfta hela upplevelsen samt sker även en utveckling av det intilliggande markområdet. Byggstart är planerad till våren 2022 och hela arbetet förväntas färdigställas våren 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lovisa Dyrefors Gebert, arbetschef, +46 (0) 70 738 77 38
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm