Zengun skapar Visions nya förbundshus

Zengun har slutit avtal med fackförbundet Vision avseende projektering och ombyggnation av förbundets nuvarande förbundshus. Projektet går under namnet Framtidens Arbetsplats och omfattar ombyggnation av befintlig fastighet på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Avtalet avser inledningsvis en projekteringsfas som planeras övergå i en produktionsfas senare under året. Projektet syftar till att utforma lokaler och systemlösningar som möter ett mer flexibelt behov hos verksamheten. Ytorna kommer efter ombyggnationen att omfatta kontor för Vision själva och därutöver tre kontorsplan för extern uthyrning, garage i två plan samt takterrass.

– Vi är väldigt glada att Vision givit oss förtroende att i samverkan vara en del av utformningen av sitt nya förbundshus, säger Sture Nilsson, VD i Zengun.

Fokus initialt är att komma igång med rivningsarbeten för att under hösten starta ombyggnationen med bygg- och installationsarbeten. Projektet omfattar ca 11 500 kvm fördelade på tio plan. Fastigheten kommer att miljöcertifieras och inflyttning är beräknad till första kvartalet 2021.

– Valet av Zengun som samarbetspartner för detta projekt grundar sig i gemensamma värderingar kring arbetssätt och verksamhetsstyrning. Vi upplever att Zengun förstår våra behov och vad som är viktigt för oss i den här typen av förändringsarbete som sträcker sig längre än själva byggprojektet, säger Mona Tapper, kanslichef på Vision.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Sture Nilsson, VD Zengun, 070 580 04 15
  • Julia Kågström, Affärsenhetschef Zengun, 070 510 99 29
  • Karin Flinkenberg, huvudprojektledare Vision, 070 269 98 61
  • Matts Hansson, bitr kanslichef Vision, 070 579 63 95
  • Hediye Güzel, presschef Vision, 076-141 73 21

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna cirka 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm