Zengun re:do

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Jämte moderbolagets stora entreprenader finns Zengun re:do, dotterbolaget med snabb inställelsetid som alltid står redo för kunderna.

Bolaget erbjuder främst hyresgästanpassningar, om-och tillbyggnationer samt byggservicetjänster. Kunderna är huvudsakligen uppdragsgivare som innehar ett bestånd av kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

I oktober 2021 bytte bolaget namn till Zengun re:do, vilket förtydligar profileringen: re står för recycling (återbruk), renovation (renovering) och reconstruction (ombyggnation) – och do för doers. Fastighetsägare får hjälp med att förädla sitt bestånd genom en kompetent partner inom samverkan och hållbarhet. Entreprenaderna utförs alltid med diskretion, där hänsyn till pågående verksamhet är en naturlig del i processen.

Zengun-koncernen arbetar långsiktigt för att varje projekt ska bli ett referensprojekt. Genom integration och samhörighet bolagen emellan kan koncernen erbjuda sina kunder allt från mindre ombyggnationer till riktigt stora byggprojekt.

 

Kontakt till Ekonomiansvarig re:do – Dennis Hirschfeldt