Zengun publicerar års- och hållbarhetsredovisning

Byggentreprenören Zengun publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning. Företaget har haft ett starkt år med fortsatt tillväxt. Sedan Zengun bildades 2009 har intäkterna växt till knappt 2 miljarder kronor årligen.

– Vi fortsätter vår expansion med fokus på allt större projekt. Oron på bostadsmarknaden har inte påverkat oss nämnvärt. Vår affärsmodell med projektfokus, låga omkostnader, bred kundbas och spridning av projektportföljen ger oss trygghet och handlingsutrymme. Det strategiska vägvalet att fokusera på Stockholm och inte binda kapital genom att uteslutande bygga åt andra gör oss urstarka relativt våra konkurrenter, säger Ulf Jonsson, VD och koncernchef på Zengun.

För att möta den allt större efterfrågan på tjänster på eftermarknaden förvärvade Zengun i januari 2018 RA BYGG. Företaget har verksamhet i Stockholm med fokus på mindre entreprenader och byggservice, huvudsakligen inom offentlig sektor. Förvärvet tillförde cirka 50 medarbetare och intäkter om cirka 250 miljoner kronor.

– Förvärvet breddar vårt erbjudande och stärker vår position i Stockholm. Samtidigt har det öppnat möjligheter att utvinna skalfördelar i organisationen. Vår strategi är att utveckla segmentet byggservice genom ett nytt affärsområde för mindre entreprenader och byggservice, samt att erbjuda en effektiv och snabbfotad eftermarknadsorganisation.

Intäkterna för det förkortade räkenskapsåret 2017 uppgick till 1 154,4 miljoner kronor, vilket var 61,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskningen förklaras helt av att Zengun under 2017 byter räkenskapsår, och därför endast redovisar åtta månader för 2017, medan 2016/17 inkluderar 12 månader. Intäkterna för kalenderåret 2017 uppgick till 1 651,6 miljoner kronor, exklusive förvärvet RA BYGG. Rörelseresultatet uppgick till 71,9 miljoner kronor vilket är 5,5 miljoner kronor högre än föregående år, trots det kortare räkenskapsåret, vilket visar på kostnadskontroll och låga koncernövergripande kostnader.

Års- och hållbarhetsredovisningen avges för Zengun Group Holding AB.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Jonsson, vd och koncernchef +46 (0) 70 369 01 01
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.