Zengun påbörjar stor bostadsbyggnation i Haga Norra för BRABO och Fabege

Zengun har slutit avtal om att starta byggnationen av drygt 420 lägenheter som påbyggnad ovanpå Bilias nya anläggning i Haga Norra, Solna. Beställare är bostadsutvecklaren BRABO i samverkan med Fabege. Tillsammans utgör detta den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra.

Projektet inleds med en påbyggnad av stomme och fasad som skall vara på plats i samband med färdigställandet av Bilias anläggning 2021. Bostäderna byggs i två kvarter med sammantaget drygt 420 lägenheter och med en yta om ca 31 000 kvm.

– Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet att vara med och utveckla Haga Norra. Zengun är helt baserat på nära och personliga samarbeten med våra kunder. Vår ambition är att detta samarbete mellan alla inblandade parter skall resultera i en fantastiskt lyckad byggnation av lägenheter samtidigt med vårt färdigställande av Bilias stora anläggning, säger Sture Nilsson, VD Zengun.

Modernt, uttrycksfullt och med en egen identitet – det har varit utgångspunkten för gestaltningen av kvarteret som nu byggs. Genom en blandning av bostäder, moderna kontor och handel tillsammans med Bilias anläggning ska Haga Norra bli en levande och hållbar stadsdel.

– Vi brinner för stadsutveckling och att skapa aktiva och hållbara stadsdelar. I Haga Norra får vi möjligheten att utveckla framtidens boende med egna konceptet BRABO Aktiv i kombination med klassiska stadskvalitéer. Samarbetet med Zengun och det nya avtalet är ett viktigt steg för projektet, vi sätter stort värde på det engagemang och den långsiktighet som Zengun står för. Att arbeta med öppenhet och förtroende är alltid nycklar till framgång, säger Fredrik Mattsson, VD BRABO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Nilsson, VD Zengun, 070-580 04 15
Fredrik Mattson, VD Brabo, 070-572 63 00
Christian Hermelin, VD Fabege, 073-387 18 25

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna cirka 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm