Zengun och Pembroke tecknar entreprenadavtal för nya Hästen 21

Nu är det klart att Zengun fördjupar sitt samarbete med Pembroke och tecknar ett entreprenadavtal för nybyggnationen av Hästen 21. Projektet omfattar totalt ca 40 000 BTA och ordervolymen uppgår till ca 1,2 miljarder kronor. Sedan tidigare har Zengun arbetat i en konsulterande roll till Pembroke.

Hästen 21 ligger mitt i Stockholm city i korsningen av Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan och är en del av kvarteret Hästen. Vid färdigställandet kommer fastigheten att innehålla arbetsplatser, bostäder och butiker.

Byggnaden har ambitiösa miljökrav, med ytor som är både effektiva och anpassningsbara. Fastigheten ska certifieras enligt LEED Platinum v4, den högsta miljöcertifieringen på marknaden, vilket går i linje med Zenguns hållbarhetsvision att bygga miljöcertifierade fastigheter.

Byggstart sker omgående och projektet ska stå klart 2026.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Julia Kågström, Arbetschef, +46 (0) 70 510 99 29

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 09.50 CEST.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden