Zengun och Bonnier Fastigheter utvecklar Portalen i Södra Värtan

Zengun har slutit ett fas 1-avtal med Bonnier Fastigheter om nybyggnation av ett kontorshus på totalt 17 500 BTA i kvarteret Hangö. Fastigheten blir en viktig entré till det nya Södra Värtan.

Värtahamnen som tidigare bestått av hamnindustri utvecklas nu till en levande stadsdel med 20 000 arbetsplatser och 5 000 boenden. För resande från Stockholm city blir Portalen det första mötet med den nya stadsdelen. De nedre våningsplanen fylls med publika verksamheter medan övervåningarna blir kontor.

– Vi är otroligt stolta över förtroendet att få starta utvecklingen av Värtan. Tillsammans med Bonnier Fastigheter är vi delaktiga i att skapa en helt ny och hållbar stadsdel, säger Kajsa Flack, arbetschef på Zengun.

Byggnaden har ambitiösa miljökrav, med ytor som är både effektiva och anpassningsbara. Materialvalen görs utifrån ett långsiktigt livscykelperspektiv, med hög grad av återanvändning och litet underhållsbehov. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM Excellent, vilket går i linje med Zenguns hållbarhetsvision att utveckla och producera miljöcertifierade fastigheter.

– Värtan är en stor satsning för oss och vi har valt Zengun som entreprenör eftersom vi delar värderingar och projektmål. I samverkan med Zengun kommer vi att gå från vision till verklighet, säger Lars Johansson, projektchef Bonnier Fastigheter. 

Byggstart väntas ske under Q2 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kajsa Flack, arbetschef +46 (0) 72 542 08 81
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden