Zengun och Atrium Ljungberg tecknar avtal för ombyggnation av Söderhallarna

Zengun och Atrium Ljungberg har tecknat ett fas 1-avtal för kommande renovering och ombyggnation av Söderhallarna. Projektet syftar till att stärka Söderhallarna som en självklar matdestination och kreativ mötesplats vid Medborgarplatsen.

Söderhallarna har, med sin blandning av arbetsplatser, handel, restauranger, biograf och saluhall, sedan länge haft en självklar position som ett viktigt nav på Södermalm.

Fastigheten omfattar idag ca 38 000 BTA och klassificerades 2019 enligt den högsta kulturbevarande nivån. Det innebär ett högt skydd både interiört och exteriört av den postmodernistiska arkitekturen. Parallellt med att byggnaden succesivt tomställs för renovering driver Atrium Ljungberg en detaljplan för en tillbyggnad om drygt 3 000 kvm.

– Vi är mycket glada att tillsammans med Atrium Ljungberg ta nästa steg i arbetet för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö vid Medis. Genom avtalet om fas 1 – planering och projektering, säkrar vi ett bra och effektivt utförande av hela entreprenaden, säger Mick Salonen, VD och koncernchef, Zengun.

– Nya Söderhallarna blir ett hem för matupplevelser och kreativa näringar i hjärtat av Södermalm. Vi kommer också att förbättra orienteringen i kvarteret med tydligare entréer och stråk genom huset för att skapa en levande mötesplats för både södermalmsbor, stockholmare och långväga besökare, säger Kati Stork, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Projektet har höga hållbarhetsmål och ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE Bespoke till nivå Very good.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Julia Kågström, arbetschef, +46 (0) 70 510 99 29

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden