Zengun och AMF Fastigheter tecknar samverkansavtal för Marievik 14

Zengun har tecknat ett entreprenadavtal med AMF Fastigheter för att renovera och bygga på fastigheten Marievik 14 i Liljeholmen, Stockholm. Tillsammans med några av Sveriges ledande fastighetsbolag utvecklar AMF Fastigheter just nu hela området till en levande stadsdel som binds samman med Södermalm. Projektet omfattar totalt omkring 9 000 BTA och ordervolymen uppgår till ca 230 miljoner kronor.

En ny blandstad med kontor, bostäder, butiker, restauranger och badbryggor växer just nu fram vid Årstaviken. Marievik blir en förlängning av innerstaden – och samtidigt en öppning mot naturen och vattnet.

– Vi är glada att få bidra till utvecklingen av Marievik och skapa fler attraktiva arbetsplatser där. I projektet kommer vi jobba mycket med återbruk och på andra sätt minska klimatavtrycket, vilket är helt i linje med vad vi på Zengun och AMF Fastigheter står för, säger Kajsa Flack, arbetschef på Zengun.

Zengun och AMF Fastigheter har sedan 2022 samarbetat under projekteringen och produktionen startar omgående.

– Genom samverkansavtalet för Marievik 14 tar vi nästa spännande steg i projektet. Vi känner oss trygga med Zengun som byggentreprenör. Vi har en högt satt ambition gällande hållbarhet och kraftigt reducerade klimatutsläpp i Urverket vilket vi och Zengun gemensamt haft som största fokus. Framtidens kontor i Marievik är cirkulära och det börjar i byggprocessen där vi kan påverka mest, säger Kenneth Öberg, projektchef på AMF Fastigheter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kajsa Flack, arbetschef, +46 (0) 72 542 08 81
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden