Zengun medverkar till upprustningen av Fisksätra Centrum

Zengun får förtroendet att för Stena Fastigheter göra en om- och tillbyggnad av centrumgallerian i Fisksätra Centrum. Uppdraget omfattar planering, projektering och genomförande.


Bild: Stena Fastigheter/ TMRW

Som en del i en större upprustning av Fisksätra avser Stena Fastigheter modernisera och rusta upp stora delar av centrumfastigheten om cirka 8 000 kvm med nya ytskikt i kundstråk och butiksytor, nya fasadpartier, nya entréer med uppgraderad belysning för att öka tryggheten, samt en modernisering av installationer. I samband med om- och tillbyggnaden kommer centrumgallerian certifieras enligt miljöcertifieringssystemet Breeam, vars hårda krav skapar en fastighet som bidrar till en bättre miljö.

För att låta fler ta del av Fisksätras naturnära läge och skapa en attraktivare och tryggare boendemiljö ska området förtätas, kommunikationerna förbättras och centrumet stärkas.

– Fisksätra är en del av en storstadsregion som växer kraftigt. Att tillsammans med Stena Fastigheter få utveckla centrumgallerian till ett attraktivt nav i ett av Nacka kommuns största bostadsområden känns som en jätterolig utmaning, säger Erika Wiberg, tf arbetschef på Zengun.

Projekteringen påbörjas under våren 2022 och upprustningen planeras stå klart till vintern 2023/2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Wiberg, tf arbetschef +46 (0) 70 610 22 26
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstockholm