Zengun i korthet

Zengun (Zengun Group AB inkl. koncernbolag) är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Bolaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 200 och intäkterna drygt 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm

För att leva upp till namnet Zengun, som översätts till ”hela teamet”, krävs en organisation av individer som jobbar åt samma håll. En av styrkorna i bolaget är att kombinera duktiga individer till team som kompletterar och assisterar varandra i utmanande byggprojekt. Tillsammans jobbar Zengun med effektiv projekt- och produktionsledning på vägen mot högt satta mål.

Sedan starten 2009 har Zengun tagit stora steg mot målsättningen att bli en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. I erbjudandet finns erfarenhet, arbetssätt och rutiner från det stora bolaget kombinerat med närhet, nyfikenhet och engagemang från det lilla företaget. Zengun arbetar målmedvetet för att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer. Med en spännande blandning av erfarenhet, ny kunskap och hunger strävar Zengun efter att möta och överträffa kundernas förväntningar.Zengun i siffror

Marknaden för kommersiella lokaler var fortsatt stark under 2019. Zengun fortsatte utvecklas väl och nettoomsättningen ökade med 20 procent till 2 580 Mkr. Den organiska tillväxten var 20 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 122 Mkr motsvarande en EBITDA-marginal om 4,7 procent.