Zengun Group AB (publ) upprättar ramverk för hållbarhetslänkade obligationer

Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har etablerat ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer (“SLB-Ramverket”) under vilket Bolaget kan emittera hållbarhetslänkade obligationer. SLB-Ramverket är ett ytterligare steg i Zenguns engagemang att nå sina hållbarhetsmål och i förlängningen bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

De hållbarhetsmål som har valts för SLB-Ramverket inkluderar att minska Bolagets klimatavtryck i scope 1, 2 och 3, som närmare beskrivs i SLB-Ramverket. Sustainalytics har genomfört en oberoende granskning av SLB-Ramverket och konstaterar att det är i linje med ICMAs principer för hållbarhetslänkade obligationer.

SLB-Ramverket och Sustainalytic’s second party opinion finns tillgängliga på Zenguns hemsida via följande länk: https://zengun.se/sv/obligation24/

Som meddelades idag i ett separat pressmeddelande överväger Zengun att emittera nya seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer under SLB-Ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Caroline Hill, Hållbarhetschef, +46 (0) 70 409 96 38

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden