Zengun Group AB (publ) offentliggör slutdatum för återköpserbjudandet avseende dess utestående obligationer

Den 17 januari 2024 offentliggjorde Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”), i samband med övervägandet av en emission av nya SEK denominerade seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer (de ”Nya Obligationerna”), ett erbjudande till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med förfall 19 oktober 2024 och ISIN SE0014991220 (de ”Utestående Obligationerna”) att delta i ett återköpserbjudande som vidare beskrivs i återköpsdokumentet daterat 17 januari 2024 (”Återköpsdokumentet”), förbehållet de villkor som framgår i Återköpsdokumentet (”Återköpserbjudandet”).

I enlighet med Återköpsdokumentet meddelar Bolaget härmed att Återköpserbjudandet kommer att löpa ut idag den 22 januari 2024, i samband med att böckerna stängs avseende emissionen av de Nya Obligationerna, såvida Återköpserbjudandet inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 5 februari 2024. Återköpserbjudandet förblir villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs enligt vad som närmare framgår i Återköpsdokumentet.

Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) and Nordea Bank Abp som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är Bolagets legala rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till dealer managers.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Zenguns hemsida via följande länk: https://zengun.se/sv/obligation24/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 10.30 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2023 omsatte Zengun cirka 2,8 miljarder kronor och hade cirka 150 anställda. #zengunbyggerstaden