Zengun Group AB (publ) emitterar obligationslån om SEK 450 miljoner på den nordiska obligationsmarknaden, grundarna blir åter majoritetsägare

Byggentreprenören Zenguns grundare blir åter majoritetsägare och köper tillbaka innehavet från Segulah fond V tillsammans med övriga ägare och ledande befattningshavare. Emissionslikviden kommer även att användas för att betala tillbaka befintliga banklån.

Segulah gick in som majoritetsägare och strategisk partner till Zengun i mars 2016 och har tillsammans med grundarna utvecklat bolaget till en av region Stockholms premiumleverantörer av byggentreprenader inom segmentet kommersiella fastigheter. Bolaget har under denna period mer än fördubblat sin omsättning från 1 miljard kronor till drygt 2 miljarder kronor och med en lönsamhet som tillhör branschens bästa.

– Grundarna och bolagets ledning har gjort ett enastående jobb med att utveckla och växa Zengun under de senaste tre åren – det har varit en framgångsrik investering för samtliga ägare i bolaget. Vi är glada att se grundarnas och övriga minoritetsägares starka framtidstro på Zengun och önskar dem framgång i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB.

Grundarna kommer tillsammans med övriga nuvarande ägare att fortsätta vara aktiva i Zengun och förbli stora aktieägare. Bolaget kommer att fortsätta ledas av nuvarande koncernledning med Sture Nilsson som VD och koncernchef.

– Vi har haft en fantastisk utväxling och tillväxt i bolaget med Segulah som delägare, och jag vill uppriktigt tacka för all den kunskap som våra kollegor på Segulah bidragit med. Vi tar med oss massor av lärdomar och insikter när vi nu fortsätter driva Zengun vidare på den inslagna vägen. Vi är idag starkare än någonsin och väl positionerade för fortsatt tillväxt i det expansiva och dynamiska Stockholm, kommenterar Ulf Jonsson, grundare och senior projektchef.

– Under min tid i Zengun har jag lärt känna ett särskilt Zengun-engagemang och vilja att kunna leverera extra värde till varje kund. Jag tror helhjärtat på att med projekten i fokus fortsätta utveckla företaget tillsammans med våra medarbetare, ägare, kunder och samarbetspartners, säger Sture Nilsson VD och koncernchef.

Zengun avser att notera obligationen på Nasdaq Stockholm Bond Market inom 30 dagar från emissionsdatum.

Pareto Securities och Transaktionsfabriken har varit finansiell rådgivare i transaktionen och Adokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15

Ulf Jonsson, grundare och senior projektchef, +46 (0)70 369 01 01

Oskar Oxenstierna, Director, Segulah Advisor AB +46 (0)73 909 09 47

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna cirka 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm