Zengun Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

”Zengun redovisar ett stabilt tredje kvartal med flera projekt som avslutats på ett bra sätt, med nöjda kunder och nya förtroenden.” Mick Salonen, VD och koncernchef

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 608,2 Mkr (487,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29,0 Mkr (24,0) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,8% (4,9%)
 • Resultat före skatt uppgick till 13,1 Mkr (8,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,2 Mkr (-43,7)
 • Orderingången uppgick till 280,0 Mkr (1 425,5)
 • Orderstocken uppgick till 2 850,0 Mkr (4 216,3)

Januari – September

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 989,9 Mkr (1 726,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 88,9 Mkr (76,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,5% (4,4%)
 • Resultat före skatt uppgick till 41,4 Mkr (31,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 127,2 Mkr (6,4)
 • Orderingången uppgick till 1 207,3 Mkr (2 698,0)

VD-ord

Zengun redovisar ett stabilt tredje kvartal med flera projekt som avslutats på ett bra sätt, med nöjda kunder och nya förtroenden. Vi har en solid orderbeläggning och en trygg fas 1-orderbok trots ett utmanande marknadsläge. Vi befäster vår starka position och har också en bra framdrift i våra pågående entreprenader. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under kvartalet till 29 Mkr, vilket var en ökning med 5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

I september togs det första spadtaget för Hästen 21, ett av Stockholm citys största nybyggnadsprojekt som Zengun bygger på uppdrag av Pembroke. AMF Fastigheter hade under kvartalet sin första delinvigning av Ringen Centrum, där Zengun re:do renoverar för öppnare ytor och större ljusinsläpp. Hagastadens nya innovationshub inom life science, Forskaren, som Zengun bygger åt Vectura Fastigheter, öppnade också för förhandsvisningar. Med sin inre trappa inspirerad av DNA-strängar och sin signifikanta exteriör utgör bygganden ett nytt landmärke i Stockholm.

Nya förtroenden runt om i Stockholm
Zengun tecknade under kvartalet ett entreprenadavtal med AMF Fastigheter för Marievik 14 i Liljeholmen. Hela området utvecklas nu till en levande stadsdel som binds samman med Södermalm. Projektet omfattar totalt omkring 9 000 BTA och ordervolymen uppgår till ca 230 miljoner kronor. Zengun och AMF Fastigheter har sedan 2022 samarbetat med projekteringen, där fokus legat på att framtidens kontor ska vara cirkulära. I projektet är det stort fokus på att minska klimatavtrycket och vi arbetar mycket med återbrukat material.

Under årets tredje kvartal inledde Zengun även ett nytt samarbete, där projektering görs av en säkerhetsklassad fastighet. Det är ett uppdrag som kräver särskild hänsyn och kompetens hos våra medarbetare.

Nominering för hållbart samhällsbyggande
Kvarter 1 i Haga Norra, Solna, som Zengun bygger på uppdrag av Fabege, är nominerad till ”Årets BREEAM-byggnad” i Sweden Green Building Awards. Vi är stolta över att få vara en samarbetspartner i detta hållbara projekt.

Medarbetarna i fokus
Vi fortsätter att satsa på våra medarbetare och deras utveckling. Under kvartalet har vi startat vår nya ledarutbildning som är framtagen specifikt för Zengun. Tio av våra ledare medverkar i denna omgång. Genom utbildning fortsätter också Zengun att verka för socialt ansvarstagande och en sund byggbransch. Vi har under kvartalet haft tre utbildningsomgångar för våra medarbetare i syfte att öka medvetenheten om arbetslivskriminalitet och fortbilda i inskrivning på byggarbetsplatser.

Förvärv egna obligationer
Zengun förvärvade under det tredje kvartalet egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 5 Mkr. Syftet med förvärvet var att återigen minska bolagets bruttoskuld och räntekostnader, vilket möjliggjorts av bolagets starka kassa. Vi kommer fortsätta att utvärdera obligationsmarknaden och kan, beroende på vårt likviditetsbehov, komma att återköpa ytterligare obligationer på marknaden.

 

Mick Salonen
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2023 kl. 8.00 CET.
Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden