Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 MARS 2021

”Kvartalets omsättning och resultat har påverkats negativt av den svaga orderingången under pandemiåret 2020. Glädjande är att orderingången under årets första kvartal var rekordhög och att vi ser en återhämtning av orderstocken.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 361,8 Mkr (697,5).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,3 Mkr (35,6 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 2,8% (5,1%).
  • Resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (21,4).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,4 Mkr (97,6 Mkr).
  • Orderingången uppgick till 1 410 Mkr (537).
  • Orderstocken uppgick till 2 130 (2 140).

VD-ord

Ständig utveckling

Att tillträda som ny VD och koncernchef under en rådande pandemi, i en bransch med eftersläpningseffekt, har varit minst sagt utmanande. Vi är en organisation som är projektfokuserade, vi drivs av att driva projekt och att vinna nya projekt. Vi frodas av att vinna och kämpa som grupp – Zengun betyder ju just ”hela teamet” – och vi börjar se att vårt arbete som team och i nära samarbete med våra kunder ger utdelning. Jag började året med att initiera en omorganisation och formera om ledningsgruppen, för att göra Zengun än mer rustat för nutid och framtid med fokus på hållbarhet och ständig utveckling. Vi är som bäst när vi är i ständig rörelse, och det krävs för att göra varje projekt till ett referensprojekt. Med ett nära kundfokus och genom att alltid hålla en hög leveransnivå uppnår vi kvalitet rakt igenom, i varje unikt projekt.

Första kvartalet

Kvartalets omsättning och resultat har påverkats negativt av den svaga orderingången under pandemiåret 2020. Glädjande är att orderingången under årets första kvartal var rekordhög och att vi ser en återhämtning av orderstocken som för första gången sedan kvartal 1, 2019 ökar. Även kassaflödet i kvartalet var stabilt med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten trots det lägre rörelseresultatet.

Nya projekt

Under första kvartalet övergick projektet Forskaren till ett fas 2-avtal tillsammans med Vectura Fastigheter – ett fantastiskt spännande projekt mitt i Hagastaden intill Nya Karolinska. Vi har även påbörjat en om- och tillbyggnad av en skola åt EQT, fastigheten Hönsfodret 1, beläget i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm där vi under 2019 ingick ett fas-1 avtal som nu resulterat i ett fas 2-avtal. Vidare har ett fas-1 avtal tecknats med Pembroke för kv. Hästen 21. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med mina medarbetare och kunder, och komma ur pandemin starkt så att vi kan fortsätta bygga och utveckla region Stockholm.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 70 383 16 07

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Koncernen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2020 till ca 2,5 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm