Zengun fortsätter växa och tillsätter ny arbetschef

 

Tillsättningen av Erika Wiberg är ett led i att säkra Zenguns fortsatta tillväxt. Erika har under ett år varit tillförordnad arbetschef och tillträder under september som ordinarie arbetschef och går in i bolagsledningen.

Erika har varit projektchef på Zengun sedan 2017. Hon har en bakgrund från både beställar- och entreprenadsidan med stor erfarenhet av att driva projekt i olika omfattning och skeden.

-Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att få vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och tillväxt genom rollen som arbetschef, säger Erika Wiberg.

-Vår orderstock är fortsatt hög och jag ser med tillförsikt på framtiden. Att tillsätta Erika som arbetschef stärker Zengun ytterligare. Jag är väldigt glad att Erika vill vara med på Zenguns fortsatta utvecklingsresa säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden