Zengun fortsätter utvecklingen av Haga Norra tillsammans med Fabege

Zengun har slutit avtal med Fabege avseende nybyggnation av ett kontorshus med underliggande garage på totalt ca 42 000 kvm med projektnamnet Haga Norra kv. 1. Ordervolymen uppgår till ca 1 miljard kronor. Projektet är nästa fastighet i Fabeges utveckling av Haga Norra där Zengun tidigare färdigställt ett modernt showroom och kontor för hyresgästen Bilia med ovanliggande bostäder som pågår idag.

– Vi är otroligt stolta över att få förtroendet av Fabege att i samverkan få fortsätta utvecklingen av Haga Norra. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM Excellent vilket går i linje med Zenguns hållbarhetsvision att utveckla och producera miljöcertifierade fastigheter. Fabege är en samarbetspartner som likt oss sätter kunden i fokus och våra värderingar speglar varandras, säger Emma Grass, projektchef på Zengun.

Fastighetens arkitektur går mot den industriella looken där fasaderna ska utföras med återbrukat tegel, stora spröjsade fönster samt övriga materialval som går i tidlös stil. Kvarter 1 är utformat med två vackra ljusgårdar som kan nyttjas som gemensamma ytor för hyresgästerna tillsammans med levande bottenvåningar som innehåller restauranger och caféer. I detta avtal ingår även att bygga en projektetablering, det så kallade Hållbarhetshuset, där stora delar är återbrukade från den tidigare Biliafastigheten som Zengun rivit under året. HDF:er, fasadpartier, fönster, aggregat och diverse inredning är exempel på återbruk som gjorts löpande under rivningsprocessen.

– Haga Norra är en stor satsning för oss och vi har valt Zengun som entreprenör då vi delar värderingar, projektmål och fokus på kund. I samverkan med Zengun kommer vi att gå från vision till verklighet i vårt fortsatta arbete med att utveckla Haga Norra till en småskalig stadsdel med karaktär och patina, säger Klas Holmgren, chef produkt och förädling på Fabege.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Emma Grass, Projektchef +46 (0) 72 234 09 92
 

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm