Zengun fortsätter bryta ny mark i Uppsala

Zengun och Hemsö har skrivit totalentreprenadskontrakt i samverkan för ombyggnation av det kommunala gymnasiet Lundellska skolan i Uppsala. Projektet ska ligga i framkant gällande hållbarhet, med minimalt koldioxidavtryck och där återbruk i högsta grad ska tillämpas.

Kronåsen 1:15 är ett ombyggnadsprojekt på Polacksbacken, där Uppsala universitets tidigare lokaler ska uppföras till en modern gymnasieskola för 1 400 elever.

Projektet ligger i anslutning till Lundellska skolans befintliga lokaler, och omfattar fyra byggnader om sammanlagt 20 000 kvm BTA samt en skolgård om drygt 10 000 kvm. Projektet lämnas över etappvis där etapp 1, med inflyttning sommaren 2023, innefattar en av kasernbyggnaderna som ska inrymma klassrum och gym i källaren, en byggnad för administrativa delar och bibliotek samt Hus 6 vilket innehåller matsal, ett nytt storkök samt en aula. Etapp två, som färdigställs till höstterminen 2024, omfattar den andra större kasernbyggnaden. Framför allt i den administrativa byggnaden är målsättningen att renovera den anrika byggnaden varsamt, där de många vackra originaldetaljerna kommer att bibehållas.

– Vi ska utveckla 1 400 gymnasieplatser till ett rekordlågt klimatavtryck. Det är målet både för Hemsö och Uppsala kommun. Zengun sticker ut med sina höga ambitioner vad gäller återbruk och att de redan i anbudet kartlagt en mängd CO2-besparingar genom mindre justeringar i materialval. Hemsö har tidigare samarbetat med Zengun, då med Zengun Redo AB vid uppförandet av Bagartorpsskolan, och vi ser mycket fram emot att fortsätta samverka och tillsammans med Zengun utveckla Uppsalas mest klimateffektiva och moderna gymnasieskola, säger Åsa Östman, projektchef på Hemsö.

– Vi är mycket hedrade över detta uppdrag. Tillsammans med den ansvarstagande byggherren Hemsö kommer vi särskilt lyfta återbruket samt digitaliseringen i projektet. Att få vara med och utveckla Polacksbackens vackra byggnader känns extra inspirerande, där alla i teamet är taggade att anta utmaningen. Att flera nu ser fördelar med ett samverkansupplägg i genomförandet av projektet är en av anledningarna till att vi breddar oss geografiskt, och det är med Zenguns starka samverkanskultur vi erbjuder marknaden något mer. Zengun tar nu ännu ett steg framåt inom det expansiva geografiska området Uppsala, säger Per Wall, arbets- och marknadschef på Zengun.

Entreprenaden är upphandlad som en totalentreprenad i samverkan. Vid anbudsförfarandet lades stor vikt vid digitaliseringsmognad och återbruksupplägg, områden där Zengun idag är en väletablerad aktör.

Ombyggnationen kommer att ske med intilliggande verksamheter i drift, varför hänsyn till omgivningen är central.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wall, arbets- och marknadschef, +46 (0) 73 355 06 03
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstockholm