Zengun färdigställer bostäder i Haga Norra för BRABO och Fabege

Zengun har slutit avtal om färdigställande av drygt 420 lägenheter för bostadsutvecklaren BRABO i samverkan med Fabege. Lägenheterna ingår i den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra i Solna.

Zenguns uppdrag omfattar sedan tidigare inledande projektering samt uppförande av stomme, tak och väggar till lägenheterna, så kallat tätt hus. Uppdraget har nu utökats med färdigställande av lägenheterna invändigt. Lägenheterna beräknas inflyttningsklara under 2022.

Lägenheterna byggs i två kvarter och omfattar en yta om ca 31 000 kvm. De utgör en påbyggnad ovanpå Bilias nya fullserviceanläggning i Haga Norra som också den uppförs och färdigställs av Zengun.

– Vi är etablerade på platsen sedan våren 2018 då vi inledde projekteringen för Bilias anläggning, och har drivit arbetet i flera steg ända sedan det bara fanns en grop på platsen. Att vi nu fått fortsatt förtroende att färdigställa de bostäder vi håller på att uppföra ser jag som ett kvitto på vår förmåga till samarbete med både vår kund och andra intressenter. Vårt starka projektfokus och att vi arbetar i samverkan är nycklar till framgången, säger Sture Nilsson, VD Zengun.

– I Haga Norra får vi möjligheten att utveckla framtidens boende med vårt eget koncept BRABO aktiv i kombination med klassiska stadskvaliteter. Vi brinner för stadsutveckling och att skapa aktiva och hållbara stadsdelar. Det nya avtalet med Zengun är viktigt, vårt samarbete bygger på långsiktighet och engagemang, säger Fredrik Mattsson, VD BRABO.

I den nya Stadsdelen Haga Norra planeras bostäder för cirka 2000 människor. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar och levande stadsdel som även innehåller service och arbetsplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Nilsson, VD Zengun, 070-580 04 15
Fredrik Mattson, VD Brabo, 070-572 63 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 07.30 CEST.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna drygt 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm