Zengun får fortsatt förtroende i Haga Norra

Zengun har slutit avtal med Fabege om nybyggnation av ett garagehus på omkring 15 000 kvm i Haga Norra, kvarter 4 och 5. Ordervolymen uppgår till ca 330 MSEK. Det är det tredje projektet som Fabege utvecklar i Haga Norra tillsammans med Zengun som totalentreprenör. Parallellt pågår produktionen av kvarter 1.

– Vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av Haga Norra. Fabege är en viktig samarbetspartner för oss. Hållbarhet, kunskap och samverkan är viktiga ledord när vi nu tillsammans går in i nästa projekt, säger Tobias Örnevik, ombud på Zengun.

Garaget, som är det första som byggs i kvarter 4 och 5, blir avgörande för logistiken i hela området. Det kommer att länkas samman med kvarter 1 som är i produktion och senare även med garageplanet i kvarter 3. Ovanpå byggs bostäder i en separat etapp.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Tobias Örnevik, ombud +46 (0) 70 245 22 30

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden