Zengun blir totalentreprenör åt Fabege i nya Söderstaden

Fabege väljer Zengun som entreprenör i nybyggnationen av kvarteret Pelaren, som bland annat kommer inrymma teleoperatören 3:s nya huvudkontor.

Zengun har erhållit uppdraget att uppföra en ny byggnad i nya Söderstaden, parallellt med Nynäsvägen mitt emot Globen. Byggnaden är den första i det som kommer att bli nya Söderstaden, som bland annat innefattar stadsutveckling av områdena kring Johanneshovs Isstadion och gamla Söderstadion.

Fastigheten som är på cirka 31 000 kvm BTA (totalyta) fördelat på 14 våningar, blir ett landmärke precis vid infarten mot innerstaden.

– Att sätta första avtrycket i nya Söderstaden och att få utveckla ett kontor med ett företag som 3 är en oerhört stimulerande utmaning. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Zengun. Vårt mål är att få 3:s nya kontor att bli det referensprojekt som definierar Söderstaden, säger Klas Holmgren, chef projekt och förädling på Fabege.

Arbetena startar under våren och färdigställs under 2018.

– Det känns väldigt stimulerande att få ta med våra kunskaper från tidigare nybyggnadsprojekt och våra erfarenheter kring att bygga i komplicerade miljöer i samarbetet med en så professionell beställare som Fabege. Tillsammans vill vi skapa inte bara en fantastisk byggnad, utan också hitta nya vägar för hur man på bästa sätt kan samverka i ett projekt, för att skapa bästa möjliga resultat för den investering som Fabege väljer att göra i detta expansiva område, säger Mattias Bystedt, Affärsenhetschef på Zengun.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.