Visselblåsning

Zengun är mån om att oegentligheter som kan skada anställda eller verksamheten uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Zengun tror att det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att underlätta för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Zenguns uppförandekod har bolaget därför inrättat en visselblåsartjänst. Genom denna funktion kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. 

Observera att visselblåsarfunktionen inte är till för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra allmänt missnöje och klagomål. För ytterligare information, klicka här.

Så lämnar du din anmälan:

Klicka här för att göra en anonym anmälan

Uppföljning

Klicka här för att följa upp ett pågående ärende.