Vectura och Zengun i fortsatt samverkan runt Forskaren i Hagastaden

Samarbetet som initierades sommaren 2020 med gemensam systemhandlingsprojektering och projekt-planering går nu in i nästa fas då entreprenadavtal om detaljprojektering, inköp, produktion, driftsättning och överlämnande har tecknats. Forskaren kommer med sin karaktäristiska arkitektur, designmässiga höjd och höga projektambitioner, som LEED Platinum v.4 och WELL nivå Guld, bli en märkesbyggnad och destination inom stadsdelsprojekt Hagastaden. Överlämning av entreprenaden är satt till februari 2024.

Total omfattning av projektet är drygt 30.000 m2 BTA. Vissa förberedande arbeten med grundläggning och avväxling av biltunneln som byggnaden står på är redan påbörjade.

– Vi är extremt stolta över att få förtroendet om att tillsammans med Vectura få vara med om att skapa denna – för Hagastaden, Stockholm och inte minst Vectura själva – märkesbyggnad. Det är med stor ödmjukhet men också självförtroende, kompetens och ren skaparlust vi går projektet till mötes. Vi är övertygade om att vi kommer få vara med om att skapa en av Stockholms och vår samtids mest spännande byggnader. Med vår samverkanskultur och erfarenheter av stora, komplexa projekt i Stockholm kommer vi kunna tillföra mervärde till projektet, säger Mick Salonen Högberg, VD Zengun.

– Forskaren kommer bli ett internationellt nav för innovation inom liv och hälsa. En plats där life science-aktörer får affärer och idéer att växa. För att skapa den platsen behöver också byggprojektet Forskaren hålla världsklass avseende kvalitet, hållbarhet och innovationer. Vi är jätteglada att vår partner i detta är Zengun, och är övertygade om att de kommer bidra till att vi når vår vision, säger Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef Vectura.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD Zengun, 070 569 66 73
Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef Vectura, 070 303 93 39

 

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostads-projekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 200 och intäkterna ca 3 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm