Värdeord

Kunskap

Vi har kunskap och kompetens att leverera högkvalitativa projekt och bygga för en hållbar framtid.

Samverkan

Zengun betyder ”hela teamet”. Zengun är byggt genom samarbete, respekt och prestigelöshet. Zengun utvecklas av glädjen vi finner i att hjälpa kollegor, samarbetspartners och uppdragsgivare att lyckas.

Hållbarhet

Vi bygger ett hållbart region Stockholm för människa, miljö och samhälle, genom hållbart byggande, ansvarstagande, omtanke och en stark etisk kompass. Vi lyckas tack vare långsiktiga och hållbara relationer med samarbetspartners och uppdragsgivare.