Traineeprogram

Framgångsrikt traineeprogram

Inom Unizen ryms även Zenguns mycket eftertraktade traineeprogram som utmärker sig i att traineerna rekryteras tidigt i sin utbildning till civilingenjörer och byggnadsingenjörer. Detta gör att traineerna får en praktisk erfarenhet parallellt med de pågående studierna.

Hos oss får du testa många roller och arbetsuppgifter. Programmet utformas till stor del av traineerna själva och är uppdelat i sommarpraktik i projektmiljö och praktik under terminerna med varierande arbetsuppgifter såväl centralt som i projekt. I gengäld får vi på Zengun tillgång till unga och motiverade medarbetare med kunskap om det senaste från forskning och framtidens byggtekniska lösningar.

Vårt traineeprogram är under en spännande utvecklingsfas. Våren 2015 valdes fyra studenter ut till en pilotgrupp för det nystartade traineeprogrammet. Inför sommaren gjordes, tillsammans med trainee-studenterna, en plan om hur vårt traineeprogram skulle se ut, vilka moment som skulle vara med, samt vilka förväntningar och förhoppningar som fanns. Efter en sommar med full fart ute i produktion gjordes en utvärdering för kommande generation traineer. Denna process är och kommer alltid att vara pågående så att traineeprogrammet utvecklas efter traineernas önskemål.

Traineerna berättar

Jacquelines första sommar på Zengun

”Jag började som trainee på Zengun direkt efter mitt första skolår. Den första sommaren hade jag varierande uppgifter, men var huvudsakligen ute i produktion.

Något som är väldigt kul med att vara trainee på Zengun är att vi får mycket frihet under ansvar. Jag har fått möjlighet att tillsammans med andra traineer leda flertal projekt vilket varit otroligt roligt och lärorikt. Som trainee har jag även möjlighet att kombinera mina studier med så mycket arbete jag känner att jag vill och hinner med. Även fast jag arbetar en del är studierna min första prioritet och det förstår även alla på bolaget.”

Jacqueline Broms

Ruben ser tillbaka på sina tre år som trainee

”Tack vare traineeprogrammet har min utbildning på KTH fått större relevans. Att kunna applicera teoretiska kunskaper i praktiken har ökat min motivation både som student och trainee.

En ytterligare sak som har varit rolig med traineeprogrammet är att jag har fått vara med och skapa något, jag har nämligen haft en stor del i planeringen och utförandet av programmet. Det är en lyhörd ledning på företaget vilket gör det lätt att utveckla programmet till det som vi traineer efterfrågar. Eftersom jag har varit med i en hög grad av planeringen är det min åsikt att traineeprogrammet inte kan vara bättre.”

Ruben Strömholm

Elvira kombinerar arbete med studier

”Den första sommaren på Zengun var jag mest ute i produktion. Under andra sommaren arbetade jag istället mycket med ekonomin i projektet och med slutkostnadsprognoser.

En otroligt bra sak med Zengun är att jag får arbeta så mycket jag vill och hinner med under studietiden. Jag arbetar nu i samma projekt som i somras, är delaktig i arbetet med Zenguns hållbarhetsredovisning och sitter även i Junior Advisory Board, en grupp som ska diskutera och hjälpa VDn med olika frågor. Trots att jag arbetar mycket är studierna fortfarande min huvudsakliga sysselsättning, och det förstår alla på företaget.”

Elvira Melander