Styrelse Zengun Group AB

Jan Örnevik
Jan Örnevik
Styrelseordförande i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Jan Örnevik
Jan Örnevik
Styrelseordförande i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född: 1949

Utbildning/bakgrund: Gymnasium. Tidigare delägare i Gustafs Inredningar under cirka 20 år.

Pågående Uppdrag: Inga väsentliga.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 1 företagsobligation till ett värde av 1 250 000 SEK.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

Cecilia Safaee
Cecilia Safaee
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Cecilia Safaee
Cecilia Safaee
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född: 1991

Utbildning/bakgrund: Cecilia har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet och innehar International Coaching certification från International Association of Coaching Institutes.

Pågående uppdrag: Grundare och VD för organisationen Futebol dá força som utbildar fotbollstränare till att stärka tjejers kapacitet och möjligheter att påverka sin framtid i över 25 länder. Driver även FDF:s kommersiella gren FDF for Business. Styrelseledamot i UNESCO Lucs, UNESCO:s svenska plattform för samverkan.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 0

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger hon 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född: 1964

Utbildning/bakgrund: Ulf är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid KTH. Han är en av grundarna av Zengun. Fram till 2009 hade han olika ledande befattningar inom Skanska, bland annat som ansvarig för ett distrikt i Stockholm. Ulf var verkställande direktör och koncernchef i Zengun Group Holding AB juni 2016–januari 2019, samt 2009–2015 i annat koncernbolag.

Pågående uppdrag: Inga väsentliga.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 18 företagsobligationer till ett värde av 22.500.000 kr.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 26,7% av rösterna och 27,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Henrik Lif
Henrik Lif
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Henrik Lif
Henrik Lif
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född: 1972.

Utbildning/bakgrund: Henrik är utbildad civilingenjör inom maskinteknik vid KTH i Stockholm och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik är Partner hos Stirling Square Capital Partners i London. Under åren 2014–2016 arbetade han som co-managing partner hos Segulah och var dessförinnan VD på CPS Color Group Oy och Director hos Nordic Capital. Under 2017 var Henrik under en kortare period tf VD i Zengun Group Holding AB.

Pågående uppdrag: Ordförande i Byggfakta Group och Assistansbolaget, samt ledamot i Logent.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 12 företagsobligationer till ett värde av 15.000.000 kr.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 4,0% av rösterna och 2,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född: 1972.

Projekteringsledare. Anställd sedan 2009.

Utbildning/bakgrund: Tobias är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid KTH i Stockholm. Han är en av grundarna av Zengun. Tidigare erfarenhet från Structor i Dalarna och Skanska. Tobias drev 2006–2009 egen verksamhet som projekteringsledare.

Pågående uppdrag: Inga väsentliga. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 16 företagsobligationer till ett värde av 20.000.000 kr.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 26,7% av rösterna och 27,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.