Styrelse Zengun Group AB

Jan Örnevik
Jan Örnevik
Styrelseordförande i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Jan Örnevik
Jan Örnevik
Styrelseordförande i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född 1949, tidigare delägare i Gustafs Inredningar i cirka 20 år.

Utbildning/bakgrund: Gymnasium

Pågående uppdrag: Inga väsentliga.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav:
Innehav i emittenten:

Cecilia Safaee
Cecilia Safaee
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Cecilia Safaee
Cecilia Safaee
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född 1991, anställd sedan 2009.

Utbildning/bakgrund: Cecilia har studerat statsvetenskap vid Lunds Universitet och har en International Coaching certification från International Association of Coaching Institutes.

Pågående uppdrag: Grundare & VD för organisationen Futebol dá força som utbildar fotbollstränare till att stärka tjejers kapacitet och möjligheter att påverka sin framtid. Verkar idag på plats och online i över 25 länder. Driver även FDF:s kommersiella gren FDF for Business, som finansierar den ideella verksamheten genom föreläsningar och utbildningar inom värdebaserat ledarskap och team- & organisationsutveckling. Styrelseledamot i UNESCO Lucs, UNESCO:s svenska plattform för samverkan.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: –
Innehav i emittenten: Cecilia Safaee äger inga aktier direkt i emittenten. Cecilia Safaee äger dock indirekt (via bolag) 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född 1964, anställd sedan 2009.

Verkställande direktör och koncernchef juni 2016 – januari 2019, samt 2009–2015 i annat koncernbolag. Styrelseledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019, tidigare även styrelseordförande, samt senior projektchef.

Utbildning/bakgrund: Ulf är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid KTH. Ulf är en av grundarna av Zengun. Fram till 2009 hade han olika ledande befattningar inom Skanska, bland annat som ansvarig för ett distrikt i Stockholm.

Pågående uppdrag: Inga väsentliga.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 10 000 obligationer till ett värde om 10 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Ulf Jonsson äger inga aktier direkt i emittenten. Ulf Jonsson äger dock indirekt (via bolag) 26,4% av rösterna och 27,4% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Henrik Lif
Henrik Lif
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Henrik Lif
Henrik Lif
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född 1972.

Utbildning/bakgrund: Henrik är utbildad civilingenjör inom maskinteknik vid KTH i Stockholm och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Under åren 2014–2016 arbetade Henrik som co-managing partner hos Segulah och dessförinnan var han VD på CPS Color Group Oy och Director hos Nordic Capital. Under 2017 var Henrik under en kortare period tf VD i Zengun.

Pågående uppdrag: Ordförande i Docu Nordic Group och styrelseledamot i Logent.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 3 800 obligationer till ett värde om 3,8 MKR privat samt 7 300 obligationer till värde om 7,3 MKR via bolag – totalt 11,1 MKR.

Innehav i emittenten: Henrik Lif äger inga aktier direkt i emittenten. Henrik Lif äger dock indirekt (via bolag) 3,7% av rösterna och 2,8% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.
Jag förstår
Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Ledamot i Zengun Group AB (emittenten) sedan 2019.

Född 1972.

Utbildning/bakgrund: Tobias är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid KTH i Stockholm. Han är en av grundarna av Zengun och sedan 2018 vice verkställande direktör. Tidigare erfarenhet från Structor i Dalarna och Skanska. Tobias drev 2006–2009 egen verksamhet som projekteringsledare.

Pågående uppdrag: Inga väsentliga.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Obligationsinnehav: 10 000 obligationer till ett värde om 10 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Tobias Örnevik äger inga aktier direkt i emittenten. Tobias Örnevik äger dock indirekt (via bolag) 26,4% av rösterna och 27,4% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.