Stockholms Sjukhem och Zengun skriver avtal om ombyggnation av vårdlokaler

Avtalet innefattar en ombyggnad av vårdlokaler i fastigheten kv. Vallgossen 13 på Kungsholmen. Ombyggnaden avser hus B där lokalutnyttjandet samt de tekniska installationerna och ytskikt är i behov av en uppdatering.

Fastighetens placering på Kungsholmen innebär en större noggrannhet av logistik och planering. Zenguns förmåga i samverkansprojekt gör sig väl till pass i denna typ av projekt. Ombyggnationen berör cirka 9 200 m2 och beräknas vara färdigställd sommaren 2022.

Förberedelserna i full gång och tillsammans med Stockholms Sjukhem och Sweco Management, som ansvarat för projekteringen och är byggherrens byggledare i projektet, planeras och optimeras framdriften av projektet så att de bästa lösningarna hittas och leder till kvalitet och funktionalitet i de nya lokalerna. 

”Vi är mycket glada över att ha fått Stockholms Sjukhems förtroende. Vårt laddade kompetenta team med stor erfarenhet av komplexa innerstadsprojekt är redo att fortsätta utveckla och modernisera Stockholms Sjukhem”, säger Per Wall, arbetschef, Zengun.

 ”Nu bygger vi om och moderniserar hus B på Kungsholmen för framtidens vård. Här ska vi fortsätta att ge vård av högsta kvalitet, långsiktigt och hållbart. Zengun hjälper oss att skapa en attraktiv och tillgänglig vårdmiljö för patienter, närstående och medarbetare”, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Kullman Höök, marknads- och kommunikationschef, Stockholms Sjukhem, 073-917 74 43
Per Wall, arbetschef Zengun, 073-355 06 03
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef Zengun, 070-569 66 73

 

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter. I portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 160 och intäkterna är cirka 2,5 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm