Vision

Zengun bygger Stockholm

Region Stockholms ledande byggentreprenör.

Mission

Bygga ett hållbart region Stockholm där varje projekt är ett referensprojekt

Affärsidé

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt.