Vision

Zengun bygger Stockholm

Zengun ska vara den ledande byggentreprenören i region Stockholm och strävar alltid efter att bidra till ett hållbart samhälle.

Affärsidé

Zengun driver och drivs av projekt och hjälper våra kunder utveckla Stockholm.

Strategi

  1. Region Stockholm – vår hemmamarknad!
  2. Vi bygger åt och i nära samverkan med våra kunder, inte i egen regi
  3. Huvudfokus på kommersiella fastigheter
  4. Utvalda samhällsfastighets- och bostadsprojekt
  5. Spetskompetens inom HGA/Byggservice
  6. Hållbarhet genomsyrar alla delar av verksamheten.