Zengun är övertygade om att hållbart byggande är en förutsättning för ett framtida hållbart samhälle och det även är ett ansvar vi bär med oss för kommande generationer. Zenguns vision är att vara den ledande byggentreprenören i region Stockholm och alltid sträva efter att bidra till ett hållbart samhälle.

Den allra största frågan inom detta område handlar om hur energiförbrukningen ska kunna minskas för att förbättra miljömässig hållbarhet. I dessa frågor har Zengun stor erfarenhet och kompetens att tillföra. Ett hållbart byggande ska också vara socialt och ekonomiskt hållbart.