November 2021
Oktober 2021

Zengun skriver uppdragsavtal med bolag inom Magnolia Bostad

Zengun AB och ett bolag inom Magnolia Bostad skriver uppdragsavtal med målsättning att i nästa steg teckna entreprenadavtal avseende utveckling av Täljövikens kursgård i Österåkers kommun till en modern skola om cirka 7 000 kvm. Uppdragsavtalet omfattar utredningar, program- och systemhandlingsprojektering. Arbetet ska lägga grunden till den kommande om- och tillbyggnaden av fastigheten.
Read more

Nu blir RA Bygg Zengun re:do

Från och med den 1 oktober heter Zenguns dotterbolag Roland Anderssons Bygg Aktiebolag Zengun Redo AB. Genom namnbytet integreras bolagen tydligare inom en och samma koncern.
Read more
Augusti 2021

Zengun Group AB (publ) INTERIM REPORT FOR 1 APRIL TO 30 JUNE 2021

“Our customers displayed their continued confidence in us during the quarter. Our order book and orders received are at record-high levels and we are now coming out of a period with low production rates.” Mick Salonen Högberg, Managing Director and CEO
Read more
Juni 2021

Zengun utvecklar i city tillsammans med Fabege

Zengun har slutit avtal med Fabege avseende ombyggnation av Bocken 39. Projektet, som ligger mitt i city på Kungsgatan 7–15, omfattar ca 7 400 kvm och ska bli nytt kontor åt hyresgästen CONVENDUM.
Read more
Maj 2021

Zengun Group AB (publ) årsstämma 2021

Vid årsstämma i Zengun Group AB (publ) den 22 april 2021, beslutades att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar...
Read more
April 2021

Zengun skriver avtal med Klövern om totalentreprenad i samverkan

Avtalet innefattar en ombyggnad av fastigheten kv. Orgelpipan 4 i Stockholm City för kontors- och restaurangverksamhet. Ombyggnaden avser såväl exteriöra delar som interiört. Vidare omfattar ombyggnaden stora delar av de tekniska funktioner som idag finns i byggnaden.
Read more
Mars 2021
Februari 2021

Zengun Group AB (publ) 31 December 2020 Q4

Zengun Group AB started its operations on 24 May 2019 when the company acquired all of the shares in Zengun Group Holding AB (Corp. Reg. No. 559050–0699) and its wholly owned subsidiaries from Segulah Fund V. Financial information for the former group (Zengun Group Holding AB) has been included as a basis for comparison. In this report, figures are given in thousand Swedish krona (TSEK) unless otherwise stated.
Read more

Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2020

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.
Read more

Vectura och Zengun i fortsatt samverkan runt Forskaren i Hagastaden

Samarbetet som initierades sommaren 2020 med gemensam systemhandlingsprojektering och projekt-planering går nu in i nästa fas då entreprenadavtal om detaljprojektering, inköp, produktion, driftsättning och överlämnande har tecknats. Forskaren kommer med sin karaktäristiska arkitektur, designmässiga höjd och höga projektambitioner, som LEED Platinum v.4 och WELL nivå Guld, bli en märkesbyggnad och destination inom stadsdelsprojekt Hagastaden. Överlämning av entreprenaden är satt till februari 2024.
Read more

Vectura and Zengun in continued cooperation regarding Forskaren in Hagastaden.

The cooperation that was initiated during the summer of 2020 with joint efforts on the design work and project planning now enters the next phase with the signing of a construction contract. The contract includes further detailed design work, procurements, construction, building commissioning and handover. With its distinct architecture and high ambitions for the project, such as certifying the project in accordance with LEED Platinum v.4 and WELL Gold, Forskaren is sure to be a landmark and a destination in the new urban development area Hagastaden. The project handover is planned to take place in February 2024.
Read more