Zengun i siffror

Marknaden för kommersiella lokaler var fortsatt stark under 2019. Zengun fortsatte utvecklas väl och nettoomsättningen ökade med 20 procent till 2 580 Mkr. Den organiska tillväxten var 20 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 122 Mkr motsvarande en EBITDA-marginal om 4,7 procent.
 • Nettoomsättning, MKR
  2535
 • EBITDA, MKR
  90
 • EBITDA-marginal, %
  3,5
 • Antal anställda
  182 24% kvinnor, 76% män