Övriga koncernbolag

  Rapport
30 juni, 2020 Roland Andersson Bygg AB - Årsredovisning 2019
30 juni, 2020 Zengun AB - Årsredovisning 2019
30 juni, 2020 Zengun Holding AB - Årsredovisning 2019
30 juni, 2020 Zengun Group Parent AB - Års- och hållbarhetsredovisning 2019
30 juni, 2019 Zengun AB - Årsredovisning 2018
30 juni, 2019 Zengun Holding AB - Årsredovisning 2018
2019 Roland Anderssons Bygg AB - Årsredovisning 2018
2018 Roland Anderssons Bygg AB - Årsredovisning 2017
2017 Roland Anderssons Bygg AB - Årsredovisning 2016-2017