Oskar Björklund ny CFO på Zengun

 

Zengun har idag utsett Oskar Björklund till ny Chief Financial Officer med ansvar för finans- och ekonomifrågor inom Zengunkoncernen. Han kliver därmed in i koncernledningen. Oskar tillträder rollen den 1 januari 2023 och ersätter då Stefan Lindh som sedan tidigare har meddelat att han går i pension.

Oskar är utbildad civilekonom från Linköpings Universitet och har en bakgrund inom bland annat revision från PwC och business controlling från NCC. Sedan i mars 2021 är han ekonomichef på Zengun.

-Vi är glada att Oskar har valt att tacka ja till rollen som CFO. Oskar har en bred erfarenhet och kompetens inom finans och ekonomi, dessutom känner han Zengun, vår kultur och våra värderingar väl. Han kommer att bidra till en fortsatt sund finansiell tillväxt och stabilitet i bolaget, säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef på Zengun.

-Jag ser fram emot att anta den här rollen och fortsätta utveckla Zenguns ekonomifunktion tillsammans med mina kollegor. Under åren har Zengun haft en stark tillväxt med projekten i fokus. Vårt uppdrag är att fortsätta säkerställa lönsam tillväxt och stötta bolaget i att alltid leverera största möjliga kundvärde, säger Oskar Björklund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Denna information är sådan som Zengun Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl. 10.30 CET
 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden