Nytt projekt i Sergelhuset åt Vasakronan

Vasakronan väljer Zengun som samverkansentreprenör på totalentreprenad i ombyggnaden av Sergelhusets H-hus.

Sergelhuset är navet i Sergelstaden, en stadsomvandling av området runt Sergels Torg, mitt i centrala Stockholm. Projektet Sergelhuset består av tre olika huskroppar, och Zengun har valts för att utföra om- och tillbyggnaden av en av de tre delarna vilken innefattar hörnhuset mot Malmskillnadsgatan med kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset, med handel och kontor.

Projektet omfattar knappt 20 000 kvm BTA. Detta innefattar såväl interiöra som exteriöra arbeten, med en ny fasad som tydligare ger byggnaden dess arkitektoniska uppdrag att stå som fond till Sergels Torgs övriga byggnader: Hötorgsskraporna, S-huset och Kulturhuset.

Arbetena startar under sommaren 2017, och beräknas vara klart under 2020. Projektet har ambitionen att nå miljöklassificeringen LEED Platinum.

– Det är oerhört spännande att ta sig an ännu ett avancerat ombyggnadsprojekt i Stockholms absoluta kärna. Vasakronans beställarkompetens och våra kunskaper om totalrenoveringar och logistiska lösningar borgar för att nå ett bra slutresultat, säger Magnus Christiansen, Affärsenhetschef på Zengun.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.