Nytt projekt åt Vasakronan i Solna Strand

Vasakronan väljer Zengun som entreprenör för ombyggnationen av kvarteret Nöten 5.

Zengun har erhållit uppdraget att utföra renoveringen av hus D i kvarteret Nöten 5. Fastigheten är belägen i Solna Strand, intill Bällstaviken och är klassad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Projektet omfattar 15 000 m² och kommer att inrymma nytt kontor för konsultföretaget COWI. Byggarbetena startas under september månad och inflyttning planeras till juni 2017.

”Det känns väldigt spännande att tillsammans med en så professionell beställare som Vasakronan och den externa projektledaren från SLB ta sig an detta projekt, säger Mick Salonen, affärsenhetschef på Zengun.

– Vi är stolta över att få fortsätta bygga åt Vasakronan efter samarbetet i Kista med två nya kontorsbyggnader i kvarteret Modemet, säger Martin Dahlgren, VD på Zengun.

För ytterligare information, kontakta

Mick Salonen, Affärsenhetschef, Zengun AB, 070-569 66 73

Martin Dahlgren, VD, Zengun AB, 076-788 97 00

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.