Nytt projekt åt Hufvudstaden i Biblioteksstan

Hufvudstaden väljer Zengun som generalentreprenör i renoveringen av kv. Vildmannen 7.

Zengun har erhållit uppdraget att utföra grundförstärkning, stomarbeten samt marknadsanpassning i kvarteret Vildmannen 7 i korsningen Jakobsbergsgatan – Biblioteksgatan. Fastigheten uppfördes i slutet av 1800-talet och har innehållit många verksamheter genom åren. Under tidigt 1900-tal hyrde det kvinnliga kooperativet Svenska Hem delar av fastigheten och under de senaste 20 åren har Erik Penser bedrivit sin verksamhet där.

Fastigheten kommer att renoveras såväl interiört som exteriört och med stor hänsyn till de mycket påkostade detaljerna och materialvalen som återfinns i sekelskiftesarkitekturen.

Arbetet startar under september och kommer att pågå under 2017.

– Det känns fantastiskt kul att få Hufvudstadens förtroende i detta prestigeprojekt som innehåller allt ifrån komplex grundläggning till ett renoveringsarbete där stor vikt kommer att läggas vid detaljer och materialval, säger Mick Salonen, affärsenhetschef på Zengun.

– Vi ser fram emot att än en gång få samarbeta med Hufvudstaden, denna gång med att utveckla och förfina en historisk fastighet i själva kärnan av Stockholms innerstad, säger Martin Dahlgren, VD på Zengun.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.