Ny Chief Operating Officer till Zengun

Sture Nilsson har rekryterats till en nyinrättad roll som Chief Operating Officer (COO) för Zengun. Han har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och entreprenadverksamhet och kommer att ingå i koncernledningen från och med 1 november 2018.

Zengun har sedan starten 2009 haft en stark, stabil tillväxt och vill fortsätta växa och konkurrera om de riktigt attraktiva uppdragen i Stockholm. Sture Nilsson kommer att ha en mycket central roll i det fortsatta arbetet med att utveckla Zengun, där han kommer att leda det operativa arbetet inom företaget, vara en samordnande kraft och övergripande ansvarig för Zenguns fyra affärsenheter.

Sture Nilsson kommer närmast från en position som Regionchef för Veidekke Bygg i Mälardalen.

– Jag är mycket nöjd med att Sture valt att ansluta sig till oss och vara med och forma det framtida Zengun. Våra mål är högt ställda. Vi vill mycket och med denna förstärkning skapar vi ännu större möjligheter att nå det vi föresatt oss. Sture har en lång, solid karriär inom vår bransch och kommer att bidra med ledarskap och affärsmannaskap. Stures kundfokuserade arbetssätt och den projektorienterade kultur han formats i är en perfekt matchning för oss, säger Ulf Jonsson VD och koncernchef i Zengun.

– Zengun har otroligt spännande planer framåt, och en kultur som lockar mig. Jag ser mycket fram emot att bidra i denna utveckling, säger Sture Nilsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Jonsson, VD och koncernchef +46 (0) 70 369 01 01

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.

#zengunbyggerstockholm