Ledningsförändring i Zengun

Zengun fortsätter sin framgångsrika utveckling och tar nu ytterligare ett steg, av flera, mot en börsnotering. En börsnotering innebär omfattande arbeten med bolaget för att anpassa detta till Börsens krav och villkor. Mot bakgrund av detta har verkställande direktören Martin Dahlgren och Styrelsen gemensamt kommit fram till att Martin lämnar bolaget den 18 april. Rekrytering av ny verkställande direktör har påbörjats.

Intills att den nya verkställande direktören tillträder så har styrelsen i Zengun utnämnt styrelseledamoten Henrik Lif till verkställande direktör. Styrelsen tackar Martin för ett mycket gott arbete som väsentligt bidragit till den positiva utveckling bolaget haft under hans tid som verkställande direktör.

För ytterligare information, kontakta

Torbjörn Torell, styrelseordförande, 070-577 40 40

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkten är knappt 2 miljarder kronor per år.