Ledningsförändring i Zengun Group AB

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör på Zengun Group AB (publ) lämnar sitt uppdrag på egen begäran. Hon kvarstår i rollen till den 31 augusti.

Till ny ekonomi- och finansdirektör har utsetts Stefan Lindh som idag arbetar som controller inom koncernen. Stefan är en av grundarna av Zengun och har tidigare varit ekonomiansvarig i bolaget. 

– Anna-Carins insatser är högt uppskattade, hon har med sin långa erfarenhet av finansiell rapportering och finansieringsfrågor samt börserfarenhet bidragit till att Zengun Group är ett finansiellt stabilt och starkt bolag. Jag vill tacka henne för förtjänstfulla insatser och önskar henne lycka till i framtida uppdrag, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef för Zengun Group.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Nilsson, VD Zengun Group, 070-58 00 415
 

Denna information är sådan som Zengun Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 kl. 07.30 CEST.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm