Ledningsförändring i Zengun Group AB

Stefan Lindh, ekonomi- och finansdirektör hos Zengun Group AB (publ) lämnar sitt uppdrag på egen begäran.

Stefan Lindh har varit med sedan starten av Zengun och har varit verksam i samtliga delar i koncernens ekonomi- och finansfunktion. Han kommer att jobba kvar i bolaget under en övergångsperiod för att säkerställa överlämning till de som tar vid för att fortsätta utveckla Zengun.

– Stefan är en uppskattad medarbetare som varit med och lagt grunden för det Zengun vi har i dag. Hans kunskaper har bidragit till att vi har ett finansiellt stabilt bolag. Jag vill därmed tacka Stefan för hans insatser under åren, säger Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef Zengun.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73

 

Denna information är sådan som Zengun Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 11.00 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstockholm